Algemene gebruiksvoorwaarden voor city.createlli.com

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn verplicht te accepteren door alle gebruikers van city.createlli.com. Het wordt verondersteld dat de gebruiker akkoord gaat met alle onderstaande voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn dezelfde voor alle gebruikers, en er worden geen uitzonderingen gegeven op de gebruiksvoorwaarden. Dit om de transparantie te bewaren voor iedereen die via city.createlli.com samenwerkt.

Createlli nv behoudt zich het recht voor om de algemene gebruiksvoorwaarden op elk moment aan te passen, zonder voorafgaande verwittiging, zowel in de inhoud van de website als de algemene gebruiksvoorwaarden. Dergelijke veranderingen kunnen via de website gebeuren op elke geoorloofde manier en zullen bindend zijn vanaf en gedurende hun publicatie op het web tot ze veranderd worden. Gebruikers krijgen een melding indien de gebruiksvoorwaarden gewijzigd zijn.

 

2. Rechten en beperkingen van het gebruik

Gebruik van city.createlli.com is strikt onder voorbehoud van het accepteren van de algemene gebruiksvoorwaarden. Createlli heeft het recht om uw gebruikersaccount stop te zetten, ook voor toekomstig gebruik, als u de algemene voorwaarden schendt , of als u valse of verkeerde informatie geeft. Createlli verleent het recht om city.createlli.com (verder 'de diensten' genoemd) te gebruiken, niet om het te verdelen, te decompileren of te ontwikkelen.

city.createlli.com is een web-applicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nodige apparatuur voor de toegang tot het internet te voorzien. Createlli neemt geen verantwoordelijkheid voor de gebruikerstoegang tot en beschikbaarheid van het internet.

City.createlli.com kent 3 types van gebruikers:

 
  • GEBRUIKERS: dit zijn gebruikers die deelnemen aan een community. Zij worden uitgenodigd om hun meningen en ideeën etc. te geven. We noemen hen verder ‘Gebruikers’

 
  • PROJECT MANAGERS: dit zijn gebruikers die betrokken zijn in het beheer van de community, bijvoorbeeld personeel van een stad of projectmanagers van een participatieproject. We noemen hen verder ‘Project managers’.

 
  • CREATELLI: dit zijn systeemadministrators van het Createlli team. We noemen hen verder ‘Createlli’.

 

3. Privacy en vertrouwelijkheid van uw gebruikersinformatie

In sommige gevallen wordt aan gebruikers toegelaten anoniem te participeren. Dit betekent dat zij geen e-mailadres achterlaten of andere informatie die Createlli of project managers toelaat de gebruikers te identificeren.

 

Vaak worden gebruikers uitgenodigd om hun e-mailadres te geven wat hen toelaat actiever te participeren in communities en projecten. Deze gebruikers noemen we ‘geïdentificeerd’, via hun e-mailadres, user ID en paswoord.

De gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle handelingen die met hun gebruikersaccount gebeuren. Zij zijn verantwoordelijk om hun gebruikersnaam en paswoord geheim te houden en houden zich eraan Createlli onmiddellijk te informeren zodra ze vermoeden dat hun account op een ongeoorloofde manier wordt gebruikt en zodra ze vaststellen dat er ongeoorloofde toegang is tot hun account.

We proberen de juiste balans te vinden tussen enerzijds de bescherming van uw privacy, en anderzijds uw recht om te weten wie er nog meer deelneemt aan uw gemeenschappen, de behoefte van de project managers om de noden en meningen van alle gebruikers te begrijpen, tegemoet te komen aan specifieke problemen of vragen die u stelt en u uit te nodigen voor deelname aan activiteiten die interessant zijn voor het project of voor u.

 

Om sommige diensten van deze website te kunnen gebruiken, moeten gebruikers Createlli bepaalde persoonlijke gegevens bezorgen, daarom verbindt Createlli zich ertoe de vertrouwelijkheid van dergelijke gegevens te respecteren zoals gesteld in de privacywet. De Privacywet is de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

U kunt uw recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder de voorwaarden voorzien in de wet uit oefenen. Voor uw gemak kunt u ook de hiervoor genoemde rechten uitoefenen door het schrijven van een e-mail naar city@createlli.com.

 

Zolang u dit niet tegenspreekt, onderstellen we dat uw data niet veranderd is, dat u ons elke verandering meedeelt en dat wij uw data voor onderstaande doeleinden mogen gebruiken:

Data

Doel

Toegang

Naam

Profielfoto

Identificatie voor participatie in fora

Gebruiker

Project Manager

Createlli

Email

Naam

Communicatie

Identificatie

Project Manager

Createlli

Paswoord

Taal

Tijdszone

Identificatie

Beeld aanpassen

Createlli

IP-adres

Tijd van deelname

Beveiligingsredenen

Identificeren van fake bijdragen

Project Manager

Createlli

Antwoorden

Interne verwerking van de antwoorden

Gerichte communicatie

Uitnodiging voor activiteiten

Project Manager

Createlli

Uw deelname en meningen in groepen zoals stemmingen, commentaar en foto´s

Een idee/voorstel ondersteunen, oplossingen vormgeven die beter aansluiten bij de burgers en stakeholders

Gebruiker

Project Manager

 

4. Beperkingen van gebruik en intellectuele eigendom

city.createlli wordt gebruikt om de stad en de wereld van morgen vorm te geven. Gebruikers zijn het erover eens dat alle meningen, bijdragen, ideeën hier gedeeld, kunnen worden gebruikt door de project managers zonder enige beperking van de intellectuele eigendom of de rechten van de uitvinder.
De informatie uitgewisseld mag alleen worden gebruikt in het kader van het project waarvoor het werd gedeeld, of om gebruikers voor soortgelijke projecten uit te nodigen, om de werking van city.createlli.com verbeteren of in geanonimiseerde wijze in rapporten om de participatie in het algemeen te verbeteren .
Geen gebruikersinformatie of andere informatie wordt door Createlli of eender welke gebruiker buiten deze context of voor commerciële of marketing doeleinden gebruikt om andere producten of diensten te verkopen.

 

5. Communicatie van Createlli

City.createlli.com informeert je per e-mail over activiteiten in je teams, of andere activiteiten die je kunnen helpen. Je kan je voor de meeste van deze e-mails afmelden, maar niet van e-mails over onderhoudsmeldingen of sommige administratieve e-mails.

 

6. Aansprakelijheid

Createlli aanvaardt geen aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade door het gebruik van co.createlli.com of voor schade veroorzaakt door city.createlli.com, of welke andere schade dan ook die niet direct en onmiddellijk werd veroorzaakt door Createlli zelf; bijvoorbeeld maar niet beperkt tot verlies aan inkomen, schade-eisen van derde partijen, verlies van data, schade of defecten door materialen of informatie van Createlli of een derde partij.

Createlli behoudt zich het recht voor om inhoud of informatie in verband met illegale, beledigende of dergelijke activiteiten off-line te nemen, of om de toegang weg te nemen van gebruikers die het Createlli platform voor dergelijke activiteiten gebruiken of dergelijke informatie verspreiden.

Createlli aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de publicatie van illegale inhoud op city.createlli.com. Gebruikers gaan ermee akkoord Createlli onmiddellijk op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van illegale inhoud, waarop Createlli die inhoud zo snel mogelijk off-line zal nemen.

7. Abonnementen, Duur en Betaling

Gebruikers gebruiken city.createlli.com gratis.

Project Managers hebben een betalend abonnment, en kunnen kiezen tussen verschillende abonnementen. Voor meer informatie zie op createlli.com of contacteer ons.

  • Automatische verlenging: abonnementen worden automatisch vernieuwd.

  • Stopzetting: Gebruikers moeten Createli van de stopzetting van hun abonnement informeren uiterlijk 7 dagen voor de einddatum/verlengingsdatum van hun abonnement.

 

8. Cookie Policy

Zoals veel websites maakt city.createlli.com gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst met als doel city.createlli.com beter te doen functioneren voor gebruikers en projectmanagers. Wij gebruiken geen cookies voor commerciële doeleinden zoals beïnvloeden wat u ziet als u andere websites dan city.createlli.com bezoekt.

 

Kijk na of u op uw computer of mobiel toestel cookies accepteert. U kan uw browser instellen zodat u een waarschuwing krijgt vóór u cookies accepteert, of u kan instellen om cookies te blokkeren hoewel u in dat geval de werking van city.createlli.com mogelijk niet ten volle kan benutten.
Via de ‘help’ knop van uw browser kan u meer informatie vinden over cookie-settings.

City.createlli.com gebruikt onderstaande cookies:

Naam van de cookie

Doel

Drupal_l10n_client

Gebruikt om de taal van city.createlli.com aan te passen. Dit afzetten kan tot gevolg hebben dat de gebruiker telkens opnieuw gevraagd zal worden zijn taal in te stellen.

cookie-agreed-en

has_js

cookie-agree

Deze cookie wordt gebruikt om na te gaan of u onze cookie-policy heeft aanvaard zodat we dat niet steeds opnieuw moeten vragen

__utma

__utmb

__utmc

__utmz

Deze cookies zijn van google analytics.

Createlli gebruikt analytics om na te gaan hoe mensen zich op city.createlli.com navigeren. Daarmee kunnen we de user-experience verbeteren zodat het comfort van de gebruikers toeneemt.

Drupal.tableDrag.showWeight

Dit wordt in Drupal interfaces gebruikt om via drag & drop items te reorganiseren.

SESScf29cdb24beb89731dd522a8a08ab5dc (name is example only)

PHP Session ID.

 

Deze cookie wordt gebruikt als een sessie-ID voor de gebruiker zodat het systeem de gebruiker kan identificeren als een unieke en individuele gebruiker die zich onderscheidt van elk ander die de website bezoekt.

Deze informatie wordt niet gebruikt of gestockeerd buiten createlli en bestaat slechts zolang de gebruiker actief is op city.createlli.com en andere pagina´s die unieke en beveiligde toegang vereisen.

Zonder deze cookie zou dergelijke toegang niet beveiligd blijven, dus dit is erg belangrijk.

Trackingpixel

fbq('track', 'ViewContent')

Gebruikt om het verkeer op de website te analyseren, de conversies van de verschillende wervende boodschappen te meten en social mediafuncties te ondersteunen. 
Deze informatie heeft als enige doel zoveel mogelijk gebruikers te begeleiden naar het beoogde eindresultaat: meedoen aan een participatiecampagne.  Deze informatie blijft ten allen tijden intern en wordt met geen enkele andere partij gedeeld (ook niet met de projectmanagers, overheden of steden). Na afloop van de campagne wordt deze informatie integraal uit ons systeem verwijderd.